Oleh: bmtmitrausahamulia | 23 Agustus, 2008

Pembiayaan/Kredit

Macam-macam Produk Pembiayaan

a. Bai Bitsaman ‘Ajil

b. Murabahah

c. Salam dan Salam Paralel

d. Istishna dan Istishna Paralel

e. Musyarakah

f. Mudharabah

g. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

h. Qardh dan Qardhul Hasan

i. Rahn

Oleh: bmtmitrausahamulia | 23 Agustus, 2008

Simpanan

Macam-macam Produk Simpanan

a. Simpanan Zakat

b. Simpanan Infaq

c. Simpanan Shadaqah

d. Simpanan Lembaga Islami

e. Simpanan Haji

f. Simpanan Walimah

g. Simpanan Qurban

h. Simpanan Pendidikan

i. Simpanan Umum

j. Simpanan Berjangka

k. Simpanan Dana Masa Depan Islami (SIDAMAI)

Kategori